Metody bezpośrednie

Specjalizujemy się w nauczaniu języków obcych metodami bezpośrednimi (Speak Direct Method). Koncentrujemy się na uczeniu komunikacji w języku obcym, a nie nauce o języku. Naszym celem jest nauczenie kursantów posługiwania się językiem obcym w sposób spontaniczny, zautomatyzowany. Zajęcia oparte są na intensywnej rozmowie po angielsku.

Gdy uczymy się języka metodą klasyczną, osiągnięcie średnio zaawansowanego poziomu umiejętności trwa kilka lat. Nie wszyscy chcą i mogą poświęcić tyle czasu na naukę języka obcego. Od ponad 100 lat na całym świecie poszukuje się skuteczniejszych metod, które ten proces mają wydatnie skrócić i usprawnić.

Film o metodzie bezpośredniej

Aby przybliżyć Państwu, na czym polega metoda bezpośrednia w nauczaniu języków obcych, nagraliśmy film z udziałem naszych lektorów:

Przykłady metod bezpośrednich

Oto kilka przykładów metod, które wypracowano od końca XIX wieku.

Metoda konwersacyjna

Klasycznym przykładem tej metody może być metoda Berlitza. Nauka tą metodą polega głównie na konwersacji - rozmowie w obcym języku. Podczas zajęć w ogóle nie używa się języka obcego. Głównym celem nauki jest rozwijanie umiejętności mówienia w obcym języku.

Metoda Callana

Jedna z najpopularniejszych metod bezpośrednich. Opracowana na początku lat 60. ubiegłego stulecia przez Roberta Callana skraca czas nauki języka obcego czterokrotnie. Stosowana jest i w nauczaniu dzieci, i w nauczaniu dorosłych. Wykorzystuje mechanizmy naturalnego przyswajania języka. Nacisk kładzie się w niej przede wszystkim na rozumienie ze słuchu i poprawną wymowę. Zajęcia są prowadzone w języku, którego się naucza. Mają formę pytań i odpowiedzi. Lektor mówi bardzo szybko, bombardując uczniów pytaniami. Pytania powtarza dwukrotnie. Około 1/10 lekcji zajmuje czytanie albo dyktando. Podstawowym materiałem dydaktycznym jest skrypt opracowany przez Robina Callana.

Metody komunikatywne

W nauczaniu języka metodami komunikatywnymi główny nacisk położony na to, aby uczeń potrafił „dogadywać się” (skomunikować) z rozmówcą w różnych sytuacjach życia codziennego. Na zajęciach aranżuje się scenki, w których uczniowie odgrywają różne role. Podczas zajęć korzysta się z podręczników, artykułów prasowych, nagra radiowych i telewizyjnych, programów na płytach CD i DVD oraz Internetu. Treści poznane w oparciu o pomoce dydaktyczne uczniowie opowiadają własnymi słowami. Posługiwanie się językiem polskim jest ograniczone do minimum.

Metoda Helen Doron

Znanym przykładem metody komunikatywnej jest metoda Helen Doron, wykorzystywana w nauczania dzieci w wieku od 3 miesięcy do 12 lat. Rozwijana jest od 1985 roku. Języka obcego uczy się tą metodą jak języka rodzimego. Pełen cykl nauki wynosi 9 lat - odbywa się ona z pominięciem ojczystego języka (przez pierwszych sześć lat wyłącznie poprzez zabawę, reagowanie na proste polecenia, słuchanie piosenek i mówienie; trzy kolejne lata wprowadzają już czytanie i pisanie w języku angielskim). Dzieci uczą się w małych, liczących 4-8 osób grupach, pod kierunkiem specjalnie przeszkolonych nauczycieli.

Metody bezpośrednie w Peritus - Speed School

W naszej szkole w nauczaniu języka angielskiego od początku stosowaliśmy metodę Callana. Równocześnie prowadziliśmy prace nad własną metodą nauczania, opartą o najlepsze rozwiązania metod bezpośrednich.

Do głównych założeń metod bezpośrednich należą:

 • instrukcje i polecenia przekazywane są wyłącznie w języku obcym,
 • nauka słownictwa polega na poznawaniu wyrazów codziennego użytku,
 • umiejętność komunikowania się budowana jest stopniowo i uważnie. W tym celu nauczyciel wprowadza uczniów w interakcję poprzez zadawanie pytań i zachęcanie do odpowiedzi na nie,
 • kwestie gramatyczne wpajane są dzięki metodzie indukcyjnej – poprzez interakcję uczniowie samodzielnie dochodzą do tego, jak dana zasada funkcjonuje,
 • nowe etapy lekcji przedstawiane są słownie,
 • słownictwo przedstawiane jest są za pomocą demonstracji, przedmiotów, obrazków i mimiki. W przypadku pojęć abstrakcyjnych stosuje się opis i kojarzenie idei,
 • szczególna uwaga zwrócona jest na opanowanie nie tylko mówienia, ale też słuchania,
 • podkreślenie znaczenia poprawnej wymowy i gramatyki.

Metodę bezpośrednią bardzo dobrze scharakteryzował R. Titone w poniższym zbiorze zaleceń dla nauczycieli:

 • Nie tłumacz: demonstruj.
 • Nie wyjaśniaj: pokaż.
 • Nie przemawiaj: zadawaj pytania.
 • Nie mów pojedynczymi wyrazami: stosuj zdania.
 • Nie mów za dużo: zachęcaj do tego swoich uczniów.
 • Nie używaj podręcznika: wykorzystuj własny plan lekcji.
 • Nie błądź: trzymaj się obranego planu.
 • Nie spiesz się: utrzymuj tempo odpowiadające uczniowi.
 • Nie mów zbyt wolno: mów normalnie.
 • Nie mów zbyt szybko: mów naturalnie.
 • Nie mów zbyt głośno: mów naturalnie.
 • Nie bądź niecierpliwy: wyluzuj