Podręczniki

Naukę wszystkich języków metodą Speak Direct wspomagają nasze autorskie podręczniki, opracowane w latach 2003-2006. Od tego czasu były kilkakrotnie korygowane i uaktualniane. Wszystkie są wspólnym dziełem nauczycieli, native speakerów i metodyków Szkoły Peritus – Speed School.

Zestaw materiałów do nauki każdego z języków Metodą Speak Direct składa się z 6 podręczników, do każdego dołączona jest płyta CD z nagranymi lekcjami oraz dyktandami.

Podręczniki Speak Direct Method cechuje:

  • przejrzysty układ podręcznika,
  • aktualne i praktyczne słownictwo (w całym kursie ponad 3700 słów),
  • transkrypcja fonetyczną każdego nowego słowa,
  • ciekawe pytania w naturalnym współczesnym języku konwersacyjnym,
  • ćwiczenia gramatyczne,

Każdy z podręczników Speak Direct Method, opracowany jest w taki sposób, aby maksymalnie uprościć i ułatwić naukę własną, zawiera:

  • dwa etapy nauki, w których słówka podane są z polskimi tłumaczeniami oraz transkrypcją fonetyczną,
  • czytanki obrazujące konteksty użycia poznawanych słówek oraz dyktanda,
  • zestaw dodatkowych ćwiczeń gramatycznych,
  • index - alfabetyczny wykaz słownictwa,
  • płytę CD w formacie mp3, która zawiera materiał z podręcznika: słownictwo wraz z tłumaczeniem na język polski, pytania i odpowiedzi oraz dyktanda.

Nasze podręczniki na Youtube

Okładki naszychpodręczników

Podręczniki dla dzieci do nauki języka angielskiego metodą Speak4Kids Podręczniki do nauki języka angielskiego - Speak Direct Method Podręczniki do nauki języka francuskiego - Speak Direct Method Podręczniki do nauki języka hiszpańskiego - Speak Direct Method Podręczniki do nauki języka niemeickiego - Speak Direct Method Podręczniki do nauki języka rosyjskiego - Speak Direct Method Podręczniki do nauki języka włoskiego - Speak Direct Method