Speak Direct Method - skuteczna nauka jezyków

Speak Direct Method

Metoda Speak Direct Method umożliwia przyspieszoną i bardzo skuteczną naukę języków obcych.

Spośród czterech aspektów nauki języka (czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie) skupiamy się na rozwijaniu najtrudniejszego aspektu: mówienia. Z nami w błyskawicznym tempie pokonasz barierę mówienia i komunikowania się w obcym języku.

Uczymy z autorskich podręczników i programów nauczania, które powstały na bazie metody bezpośredniej, konwersacyjnej i naszych prawie 10-letnich doświadczeń. Uważamy, że jedynym sposobem nauki języka jest używanie go, nie uczymy o języku, ale posługiwania się nim.

Metoda Speak Direct Method jest tzw. metodą bezpośrednią. Opiera się na przyswajaniu języka obcego bez podpierania się językiem ojczystym.

O jej sukcesie decydują częste powtórki, nacisk na mówienie i ciągły czynny udział lektora, który poprawia każdy, nawet najmniejszy błąd, popełniany przez ucznia podczas wypowiedzi.

Na pytania lektora uczeń zawsze odpowiada pełnym zdaniem, w ściśle określony sposób i przy użyciu przewidzianych dla tej partii materiału konstrukcji - przez co zapamiętuje je i utrwala.

Nauka gramatyki w Metodzie Speak.pl odbywa się poprzez obserwację wzorców podczas słuchania wypowiedzi lektora i automatycznego powtarzania.

Każdy kolejny etap nauki, jaki wyznacza metoda, zawiera coraz trudniejsze słownictwo, nie pomijając przy tym idiomów i fraz zaczerpniętych z żywego, mówionego języka.

Nauka opiera się na schemacie pytanie-odpowiedź. Uczeń jest zmuszony do udzielenia natychmiastowej odpowiedzi. W naturalny sposób wykształca refleks. Będzie w stanie rozumieć i mówić po angielsku bezpośrednio, bez uprzedniego tłumaczenia na język ojczysty.

Lektorzy mówią z prędkością podobną do rodzimych użytkowników języka angielskiego. Prędkość jest koniecznym elementem do rozwinięcia umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu. Uczeń szybko przyzwyczaja się do tej sytuacji i zyskuje pewność siebie.

Metoda Speak Direct Method została wypracowana w Centrum Językowym Peritus - Speed School.