Skuteczna nauka języków obcych

Skuteczna nauka języków obcych

Znajomość języków

We współczesnym świecie coraz większe znaczenie odgrywa znajomość języków obcych. Znajomość ta ułatwia nam kontakty handlowe i ekonomiczne, ale również towarzyskie. Jest nieodzownym czynnikiem ubiegania się o prestiżowe i intratne stanowiska pracy, jak też elementem ułatwiających kontakty w podróżach oraz w zagranicznych wakacjach.

Angielski na dziś

Dziś rolę średniowiecznej łaciny odgrywa język angielski, dzięki któremu można się swobodnie komunikować w każdym zakątku świata. Niestety, tempo współczesnego życia jest coraz szybsze i nie zawsze znajdujemy czas na naukę, dlatego ważne jest, aby czas przeznaczony na lekcję maksymalnie wykorzystać, co gwarantuje nasza szkoła.

Rodziny języków

Języki są ze sobą powiązane w taki sam sposób, jak powiązani są członkowie rodziny. Większość języków europejskich należy do wielkiej rodziny indoeuropejskiej. Większość języków Europy podzielić można na trzy rodziny: języki germańskie, romańskie i słowiańskie.

Więcej...

Statystycznie

Czy wiesz, że 75% wszystkich wysyłanych e-maili jest pisanych w języku angielskim, a 60% rozmów telefonicznych jest prowadzona w języku angielskim? Angielski posiada największą liczbę słów - w przybliżeniu 500,000 słów i 300,000 terminów naukowo-technicznych.

Więcej...