Zgłoszenia i zapisy

Zapisz się na kurs językowy

Jak się zapisać?

Zgłoszenia na wszystkie kursy można składać osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną i za pomocą formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Szkoły oraz - w placówkach Szkoły - koordynatorzy. Przyjęcie na kurs następuje po wypełnieniu karty wpisowej i wniesieniu opłaty kursowej. Szczegóły znajdą Państwo poniżej.

Kontakt ze szkołą

ul. Zgoda 5, 00-018 Warszawa (III piętro)

biuro@speak.com.pl

(22) 826 76 77 (22) 423-23-22
(22) 423-23-24 (22) 828 58 64

+48 606 621 488 +48 501 792 588

 • Zasady ogólne
 • Warunki uczestnictwa
 • Cennik
 • Zasady płatności
 • Zasady rezygnacji
 • Zażalenia i skargi
 • Przyjmowanie zgłoszeń

Zasady ogólne

 1. Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście w sekretariacie Szkoły albo u koordynatora.
 2. Każdy, kto uczył się języka angielskiego wcześniej, przed rozpoczęciem kursu przystępuje do testu kwalifikacyjnego, w celu dopasowania odpowiedniego poziomu grupy. W przypadku kursów dla dzieci kwalifikacja odbywa się w porozumieniu z opiekunami na podstawie
 3. Po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w kursie i napisaniu testu kwalifikacyjnego, Szkoła stara się jak najszybciej znaleźć Słuchaczowi miejsce w grupie na odpowiednim poziomie, we wskazanej przez niego placówce.
 4. Jeżeli okaże się, że aktualnie nie ma miejsc w żadnej z grup danego poziomu, Słuchacz będzie mógł rozpocząć kurs dopiero po skompletowaniu nowej grupy.
 5. Naukę można rozpocząć w dowolnym terminie, przy czym na kurs można się zapisać na minimum jeden miesiąc.
 6. Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty kursowej i wypełnienie karty wpisowej.
 7. Osoby, które nie wypełniły karty wpisowej, nie mogą brać udziału w zajęciach.
 8. Druk Karty wpisowej można otrzymać w sekretariacie Szkoły lub pobrać z witryny internetowej Szkoły.
 9. Każdy Słuchacz ma możliwość skorzystania z 1 spotkania próbnego przed uiszczeniem jakiejkolwiek opłaty. Lekcje próbne są bezpłatne tylko w przypadku niezapisania się na kurs po ich wykorzystaniu. W przypadku kontynuowania kursu podlegają opłacie tak jak pozostałe lekcje.

Warunki uczestnictwa

 • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wniesienie opłaty kursowej i wypełnienie karty wpisowej.
 • Osoby, które nie wypełniły karty wpisowej nie mogą brać udziału w zajęciach.
 • Przed uiszczeniem jakiejkolwiek opłaty i wypełnieniem karty wpisowej osoba zainteresowana uczestnictwem w kursie ma możliwość udziału w 1 lekcji próbnej. Lekcje próbne są bezpłatne tylko w przypadku niezapisania się na kurs. W przypadku kontynuowania kursu podlegają opłacie tak jak pozostałe lekcje.
 • Słuchacze deklarują uczestnictwo w zajęciach grupy standardowej, dużej – liczącej 7-10 osób, albo grupy małej, liczącej 4-6 osób.
 • Grupa standardowa na zgodną prośbę Słuchaczy może zostać przekształcona w grupy małe.
 • W przypadku, gdy liczba słuchaczy w grupie spadnie poniżej planowanego minimum, grupa może zostać:
  • zawieszona za zgodą pozostałych słuchaczy do czasu, gdy dołączą do niej inni słuchacze i możliwe będzie wznowienie zajęć
  • rozwiązana
  • przekształcona w grupę małą za zgodą pozostałych słuchaczy (w przypadku grupy standardowej)
 • W przypadku rozwiązania grupy z powodu zmniejszenia się liczby słuchaczy, Szkoła zaproponuje słuchaczom uczestnictwo w innej grupie o takim samym lub podobnym poziomie zaawansowania w tej samej lub innej placówce Szkoły, odpowiadających życzeniom słuchacza.
 • Jeżeli w związku ze zmniejszeniem się liczby uczestników kursu rozwiązanie nie odpowiada słuchaczowi, Szkoła dokona zwrotu opłaty wniesionej za pozostałe lekcje.
 • W przypadku, gdy nastąpi zmiana statusu grupy ze standardowej na małą lub odwrotnie, wszystkie długoterminowe płatności słuchaczy zostaną przeliczone według stawek odpowiednich dla nowego statusu grupy.
 • Słuchacze mogą większością głosów zdecydować o zmianie dni i godziny spotkań zaplanowanych pierwotnie przez Szkołę. Na taką zmianę musi wyrazić zgodę Dyrektor Szkoły.
 • Szkoła nie może zagwarantować, że w każdej z placówek powstaną zarówno grupy małe, jak i grupy standardowe na każdym z 11 poziomów. Jest to uzależnione od preferencji większości Słuchaczy zapisujących się na kurs i od decyzji Szkoły.
 • Podczas zajęć słuchacze mogą używać jedynie oryginalnych podręczników. Używanie materiałów kserowanych jest niedozwolone i może skutkować wykluczeniem z zajęć.
 • O doborze słuchaczy do grup decyduje Szkoła. Słuchacze nie mają wpływu na dobór innych słuchaczy do grupy.
 • Słuchacz może wnosić o przeniesienie do innej grupy. Decyzję o przeniesieniu podejmuje Szkoła.
 • Szkoła może uwzględnić prośbę słuchacza o przeniesienie do innej grupy, w przypadku, gdy nie spowoduje to zmniejszenia liczebności grupy poniżej minimum organizacyjnego

Język angielski - zajęcia grupowe

Koszt jednej lekcji (50-minut):

 • w grupie dużej (standardowej) - 7-10 osób: 15 zł
 • w grupie małej - 4-6 osób: 20 zł

Grupy duże (standardowe) 7-10 osób

Płatność:RabatCena 1 lekcjiIlość spotkańCena za wszystkie lekcje
1 mies.* 0% 15,00 zł 8 240,00 zł
2 mies.* 5% 14,25 zł 16 456,00 zł
3 mies.* 8% 13,80 zł 24 662,40 zł
4 mies.* 8% 13,20 zł 32 844,80 zł
5 mies.* 8% 12,75 zł 40 1 020,00 zł
6 mies.* 8% 12,00 zł 48 1 152,00 zł

Grupy małe - 4-6 osób

Płatność:RabatCena 1 lekcjiIlość spotkańCena za wszystkie lekcje
1 mies.* 0% 20,00 zł 8 320,00 zł
2 mies.* 5% 19,00 zł 16 608,00 zł
3 mies.* 8% 18,40 zł 24 883,20 zł
4 mies.* 12% 18,40 zł 32 1 177,60 zł
5 mies.* 15% 18,40 zł 40 1 472,00 zł
6 mies.* 20% 18,40 zł 48 1 766,00 zł

Inne języki - zajęcia grupowe

Koszt jednej lekcji (50-minut):

 • w grupie dużej (standardowej) - 7-10 osób: 17 zł
 • w grupie małej - 4-6 osób: 22 zł

Grupy 7-10 osób

Płatność:RabatCena 1 lekcjiIlość spotkańCena za wszystkie lekcje
1 mies.* 0% 17,00 zł 8 272,00 zł
2 mies.* 5% 16,15 zł 16 516,80 zł
3 mies.* 8% 15,64 zł 24 750,72 zł
4 mies.* 12% 14,96 zł 32 957,44 zł
5 mies.* 15% 14,45 zł 40 1 156,00 zł
6 mies.* 20% 13,60 zł 48 1 305,60 zł

Grupy małe 4-6 osób

Płatność:RabatCena 1 lekcjiIlość spotkańCena za wszystkie lekcje
1 mies.* 0% 22,00 zł 8 352,00 zł
2 mies.* 5% 20,90 zł 16 668,40 zł
3 mies.* 8% 20,24 zł 24 971,52 zł
4 mies.* 8% 20,24 zł 32 1 295,36 zł
5 mies.* 8% 20,24 zł 40 1 619,20 zł
6 mies.* 8% 20,24 zł 48 1 943,04 zł

*miesiąc liczony jako 16 godzin

Zajęcia indywidualne

 • 65 zł / godzina lekcyjna (50 min) zajęcia w biurze Szkoły ul. Zgoda 5; 00-018 Warszawa- III piętro
 • 75 zł / godzina lekcyjna (50 min) zajęcia typu „Flying-teachers”, czyli angielski z dojazdem do domu lub firmy

Zajęcia indywidualne Business English

 • 70 zł / godzina lekcyjna (50 min) w biurze Szkoły ul. Zgoda 5; 00-018 Warszawa- III piętro
 • 80 zł / godzina lekcyjna (50 min) zajęcia typu "Flying-teachers", czyli angielski z dojazdem do domu lub firmy

Cennik zajęć dla dzieci

 Opłata w 2 ratachOpłata za cały rok szkolny
Grupa duża
7-10 osób
528 zł
+ materiały 70 zł
990 zł
materiał wliczone w cenę
Grupa mała
4-6 osób
726 zł
+ materiały 70 zł
1390 zł
materiały wliczone w cenę

Terminy płatności

 • pierwsza opłata: po wykorzystaniu 1 spotkania próbnego najpóźniej przed II spotkaniem
 • kolejne opłaty: do 5 dnia miesiąca, którego dotyczy płatność

Zasady

 • Słuchacz może dokonywać opłat za kurs oraz materiały:
  • gotówką w kasie Szkoły albo
  • przelewem bankowym:
   nr konta: Bank Inteligo 50 1020 5558 1111 1126 8140 0009
 • W przypadku dokonywania opłat przelewem Słuchacz zobowiązany jest do okazania potwierdzenia wpłaty.
 • Opłaty wnoszone są według aktualnie obowiązującego cennika, który jest dostępny w biurze Szkoły przy ul. Zgoda 5 oraz na stronie internetowej.
 • Opłat za kurs dokonuje się z góry za wszystkie spotkania przewidziane przez Szkołę w danym czasie (najkrócej jeden miesiąc, najdłużej za 6 miesięcy).
 • Słuchacze zobowiązani są do terminowego uiszczenia opłat za kurs.
 • W przypadku gdy zwłoka w opłacie przekroczy 30 dni Szkoła może przekazać dane dłużnika firmie windykacyjnej.
 • Niewykorzystane przez Słuchacza lekcje nie podlegają odliczeniom, Szkoła nie dokonuje zwrotu pieniędzy za takie lekcje.
 • W przypadku wniesienia opłaty długoterminowej i przerwania kursu Słuchaczowi nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystane lekcje.
 • Słuchacz może ubiegać się o zwrot opłat za niewykorzystane lekcje tylko wówczas, gdy grupa do której uczęszczał, została rozwiązana, a żadna z proponowanych mu nie odpowiada.
 • Po odbiór rachunków należy zgłaszać się do siedziby Szkoły przy ul. Zgoda 5
 • Osobom, które wnoszą opłatę za więcej niż jeden miesiąc przysługują rabaty określone w cenniku.

W sprawach dotyczących płatności można kontaktować się telefonicznie pod numerami telefonów: 785 199 120, (22) 828 58 65 bądź drogą emailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Zasady rezygnacji

 • Słuchacz może zrezygnować z dalszego udziału w kursie. Decyzję tę zgłasza na formularzu pobranym z sekretariatu lub placówki.
 • Aby zgłoszenie było ważne, musi zawierać pieczęć Szkoły oraz czytelny podpis koordynatora placówki lub pracownika sekretariatu.
 • Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Szkoły lub placówki najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca kończącego opłacony okres nauki i rozpoczynającego kolejny okres.
 • W przypadku opłat długoterminowych słuchacz nie może zrezygnować z kursu przed upływem opłaconego okresu czasu.

Zażalenia i skargi

Wszelkie zażalenia i skargi należy składać w sekretariacie przy ul. Zgoda 5 w Warszawie w formie pisemnej, na bieżąco, nie później niż 3. dnia po dacie, w której Słuchacz stwierdził zaniedbanie.

Skargi złożone później niż 3. dnia po zajściu nie będą rozpatrywane.

Przyjmowanie zgłoszeń

Telefonicznie pod numerami (w godzinach 9- 20.30):

+48 606 621 488
+48 501 792 588

(22) 826 76 77
(22) 423-23-22
(22) 423-23-24
(22) 828 58 64

Pocztą elektroniczną:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobiście:

ul. Zgoda 5, 00-018 Warszawa (III piętro)